Anoopam Mission Mogri
Saturday, February 16 2019
Maha Sud Jaya Ekadashi (Fast), Vikram Samvat 2075
 
 
 
Thakorji Today Archive
Click on the Murti for Larger view
 
Shree Mukt Akshar Purushottam Maharaj Patotsav Vidhi, AM-Mogri, 21 Jan 2019                       Poshi Poornima Mahatmya Sabha, AM-Mogri, 21 Jan 2019