Anoopam Mission USA
Thursday, February 14 2019
Maha Sud Nom, Vikram Samvat 2075
 
 
 
Thakorji Darshan Archive
Click on the Murti for Larger view
 
Shree Mukt Akshar Purushottam Maharaj Patotsav Vidhi, AM-Mogri, 21 Jan 2019                       Poshi Poornima Mahatmya Sabha, AM-Mogri, 21 Jan 2019