Anoopam Mission USA
Tuesday, April 23 2019
Chaitra Vad Choth, Vikram Samvat 2075
 
 
 
Thakorji Darshan Archive
Click on the Murti for Larger view
 
Bhajan Sandhya on Patotsav Eve, AM-Vemar, 23 Mar 2019                       3rd Patotsav, AM-Vemar, 23 Mar 2019                       Sant Bhagwant Sahebji’s 80th Pragatyotsav, AM-Allentown, PA, USA, 23 Mar 2019                       Sant Bhagwant Sahebji’s 80th Pragatyotsav, Dhari, 21 Mar 2019                       Brahmaswarup Bhagatji Maharaj’s 191st Pragatyotsav, Dhari, 20 Mar 2019